Statistik och rapporter

Bankernas betydelse för Sverige (2014)

Bankerna är motorn i det finansiella systemet. De har en betydande roll för tillväxten i svensk ekonomi och för att öka människors välfärd.

De svenska bankerna är en viktig del av samhällets grundläggande infrastruktur. Under årens lopp  har de spelat en viktig roll i att driva på den  tekniska utvecklingen. Svenska banker anses vara de effektivaste i världen, även ur ett  kostnadsperspektiv.

Denna broschyr är framtagen av Svenska Bankföreningen och beskriver bankernas roll i samhället.

Bankföreningen företräder bankerna i Sverige  och skapar förutsättningar så att de kan erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga finansiella produkter och tjänster till hushåll och företag.

Bankföreningens mål är att verka för högt förtroende för banksektorn samt väl fungerande  och konkurrenskraftiga regelverk, såväl nationellt  som inom EU och internationellt. Bankföreningen arbetar också för hög banksäkerhet och väl fungerande infrastruktur för betalningar.

Bankföreningen har 29 medlemsbanker, varav åtta är utländska banker.