Publikationer

Krediträtt

Riksdagsbeslut 

Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning
Riksdagen beslutade i maj 2019 i enlighet med regeringens förslag angående 2015 års insolvensförordning som syftar till att ge skuldsatta företag och privatpersoner bättre möjligheter till en andra chans och till att fler typer av insolvensförfaranden ska omfattas av EU-reglerna än vad som gällt tidigare. För svensk del innebär det utvidgade tillämpningsområdet att även skuldsanering och F-skuldsanering omfattas av förordningen utöver konkurs och företagsrekonstruktion. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juni 2019.
Läs riksdagsbeslutet