Publikationer

IT-rätt

Utredningar


Dataförordningen

En särskild utredare, justitierådet Inga-Lill Askersjö, ska se över vilka kompletterande bestämmelser som krävs med anledning av EUs kommande dataförordning som väntas antas formellt inom kort. Hon ska bland annat undersöka vilka kompletterande nationella föreskrifter som förordningen kräver samt i vilken omfattning Sverige behöver eller måste införa administrativa sanktionsavgifter och övriga sanktioner. Vidare ska ses över om det krävs kompletterande bestämmelser angående behandling av känsliga personuppgifter och personnummer. Uppdraget ska redovisas senast den 12 maj 2017. 
Läs kommittédirektiven