Publikationer

Tidigare Bankfokus

Bankföreningens tidning Bankfokus kommer ut 4 gånger per år. Den belyser Bankföreningens arbete och tar upp aktuella frågor inom bank- och finansområdet såväl inom Sverige som EU. Det innehåller även information om utredningsförslag, remissvar och nya lagar.
PDF-Arkiv