Nyhetsbrev juni 2014
Finansiell stabi- litet och stärkt konsumentskydd har varit viktiga mål för finansmarknadspolitiken de senaste åren. Alla vinner på att konsumenterna blir mer kunniga och välinformerade. Det säger statssekreterare Johanna Lybeck Lilja i senaste Nyhetsbrevet.

Svensk lag anpassas till FATCA


Sveriges och USA:s regeringar undertecknade i augusti ett avtal om informationsutbyte, baserat på den amerikanska skattelagen FATCA. Den innebär att finansiella institut i hela världen måste identifiera och lämna kontrolluppgifter på kontotillgångar som innehas av skatteskyldiga i USA. För att avtalet ska kunna införas i Sverige måste svensk lag anpassas.

- Bankföreningen välkomnar att ett FATCA-avtal är på plats och de förslag som regeringen presenterar för att genomföra det i svensk rätt, säger Ulrika Hansson, skatteexpert på Bankföreningen. Regeringen föreslår bland annat att bankerna ska rapportera direkt till Skatteverket i stället för till dess amerikanska motsvarighet, vilket ger ökad förutsägbarhet och stärker rättssäkerheten. Däremot ser vi en risk för att enskilda kan komma i kläm när uppgifter om deras kontotillgångar ska lämnas till USA, och på sikt till många andra länder i världen. Risken för dubbelbeskattning kommer sannolikt att öka.

Läs Bankföreningens remissvar.