Nyhetsbrev juni 2014
Finansiell stabi- litet och stärkt konsumentskydd har varit viktiga mål för finansmarknadspolitiken de senaste åren. Alla vinner på att konsumenterna blir mer kunniga och välinformerade. Det säger statssekreterare Johanna Lybeck Lilja i senaste Nyhetsbrevet.

Slopande av momsgrupper


Flera tunga företrädare för näringslivet i Sverige är starkt kritiska till förslaget om att slopa möjligheterna till gruppregistrering för moms.

Bankföreningen och Svensk Försäkring anhåller nu i ett gemensamt brev till statssekreterare Mikael Lundholm, ansvarig för skattefrågor på Finansdepartementet, om att regeringen beaktar kritiken från näringslivet och åtminstone flyttar fram tidpunkten för slopande av mervärdesskattegrupper till den 1 januari 2016.