Fyra myter om banksektorn

Bankerna gör övervinster

I samhällsdebatten finns många fördomar och rena myter om bankverksamhet, vilket bidrar till att skadliga och felaktiga slutsatser dras om bankerna och deras förutsättningar att verka på marknaden.

De svenska storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank gjorde under 2015 en sammanlagd vinst efter skatt på totalt 83 miljarder kronor. Det kan tyckas vara mycket, men då har man inte ställt det i förhållande till bankernas egna kapital – det kapital som aktieägarna ”lånar ut” till banken för att banken ska kunna driva sin verksamhet.

De svenska storbankernas egna kapital var 680 miljarder  kronor 2015. Sätts vinsten på 83 miljarder kronor i relation till detta hade de fyra storbankerna en avkastning på eget kapital på 12,3 procent 2015. Om man jämför bankernas avkastning med övriga 39 stora företag på Stockholmsbörsen kan man konstatera att för övriga  storbolag var avkastningen på eget kapital 14,8 procent. De svenska  storbankernas genomsnittliga lönsamhet är således lägre än genomsnittet för övriga stora börsföretag. En genomgång av de 39 företagen  visar att den lönsammaste banken, Swedbank, kommer först på plats 23 av 39.

Vidare bör det noteras att bankerna  i genomsnitt delar ut mindre andel  av sin vinst än de övriga storbolagen. Bankerna delar ut 67 procent av vinsten medan övriga stora företag delar ut 73 procent.

De svenska storbankerna ägs i stor uträckning av svenska institutioner, som exempelvis Alecta, AMF Försäkring & Fonder och andra  försäkringsbolag och pensionsbolag. Ägarna förväntar sig en konkurrens-kraftig och uthållig avkastning på sitt kapital. Om bankerna går med vinst får pensionsbolagen avkastning på sitt kapital. Ju högre bankernas vinster  är, desto mer avkastning får  pensionsbolagen vilket gynnar de svenska pensionsspararna.

Slutsats:

En genomgång av lönsamheten  bland de 39 största företagen  på Stockholmsbörsen visar att  bankerna har en lägre lönsamhet än genomsnittet.