Money Week

Money Week 2017

Den 27-31 mars 2017 genomförs Money Week i drygt 130 länder. Syftet är att rikta fokus mot barn, unga och deras kunskaper i privatekonomi. I Sverige genomför banker, olika myndigheter och organisationer ett stort antal aktiviteter. Bankföreningen inleder veckan med ett seminarium om barns lärande.

Det är viktigt att tidigt i livet få insikt i hur det fungerar att hushålla med pengar, spara, planera och undvika att dra på sig onödiga skulder. Flera banker är engagerade under året för att bidra till undervisningen och neutralt undervisningsmaterial. Det sker i egen regi och inom ramen för Finansinspektionens Gilla Din Ekonomi-nätverk som består av myndigheter, organisationer och företag som samarbetar om frågor i privatekonomisk folkbildning. 

Under Money Week 2017 fokuserar alla lite extra på privatekonomi med olika typer av aktiviteter. Bankerna anordnar ett flertal aktiviteter. Finansinspektionen tillsammans med Ung Privatekonomi, Ung Ekonomi, Sveriges Elevkårer och Kungliga Myntkabinettet arrangerar till exempel en tävling i privatekonomi, Money Week Challenge. Bankföreningen inleder veckan med ett seminarium om hur man bäst når barn och unga i frågor om privatekonomi.

Vad har vi gjort tidigare?

Förra året annat anordnade Bankföreningen tillsammans med bankernas privatekonomer ett rundabordssamtal med bland andra finansminister Per Bolund och berörda myndigheter, där det diskuterades om de unga har tillräckliga kunskaper i privatekonomi för att kunna stå på egna ben och vad mer föräldrar, skola, myndigheter och banker tillsammans kan göra.

I samband med seminariet presenterades en undersökning, som bankernas privatekonomer gjort bland vuxna och som visade att bara hälften anser sig ha tillräckliga kunskaper för att lära ut och ge råd i privatekonomi. Två av tre tyckte inte heller att de unga hade tillräckliga kunskaper när de flyttar hemifrån. Bankernas privatekonomer drog slutsatsen att om inte föräldrarna anser sig ha tillräckliga kunskaper har skolan en viktig roll.