Lagar & regelverk

Avgiftsinformation och smidigt bankbyte

Bankerna kommer vid sidan om sina vanliga prislistor och årsredovisningar att lämna EU-standardiserad avgiftsinformation. Sverige kan behålla sin inarbetade bankbytesrutin.

Europeiska bankmyndigheten EBA håller på att ta fram EU-standardiserad avgiftsinformation. En förteckning med avgiftsinformation över de vanligast förekommande tjänsterna kommer att finnas att tillgå för konsumenterna så att de kan jämföra bankernas erbjudanden. Årligen kommer de att få en EU-standardiserad redovisning av vilka kostnader de haft för tjänster kopplade till sina betalkonton. EBA:s arbete har försenats och det är ännu oklart när den nya informationen ska börja överlämnas.  

Bankföreningen välkomnar tydlig konsumentinformation

På ett allmänt plan välkomnar Bankföreningen tydlig konsumentinformation. Bankkunderna ska lätt kunna få en överblick över sina tjänster. Därför har Bankföreningen aktivt arbetat med praktiska synpunkter på de nya informationsdokumenten till regeringen, Finansinspektionen och EBA. De första utkasten till förteckning och årsredovisning ger skäl till oro.

Om tjänsterna i förteckningen delvis ska EU-harmoniseras riskerar svenska konsumenter få information om tjänster som knappt förekommer i Sverige. Vidare måste tillräckligt utrymme ges i sammanställningarna för att förklara vad som ingår i olika tjänster eftersom konsumenter annars riskerar jämföra äpplen och päron när de tittar på olika bankers prislistor.

EBA verkar heller inte ha reflekterat över att många svenskar har flera betalkonton eller delar konto vilket riskerar leda till att stora mängder papper skickas till bankkunderna och försvåra överblicken. Eftersom bankerna måste ställa om sina datasystem för att samla in och sammanställa informationen enligt EU-standarderna krävs framförhållning. Bankföreningen känner oro för att för kort genomförandetid avsätts sedan EBA försenats i sitt arbete.  

Alla EU-medlemsstater ska enligt EU:s betalkontodirektiv införa en bankbytesrutin. I många länder är det idag svårt och tidskrävande att byta bank. I Sverige finns en väl inarbetad bankbytesrutin som det kommer att vara möjligt att behålla utan att behöva anpassa den till den krångligare och långsammare EU-rutinen i direktivet. Ofta tar ett bankbyte i Sverige bara 3-5 dagar.