Hållbarhet

Hållbarhet i kreditgivning

Bankföreningens medlemmar arbetar sedan länge med hållbarhetsfrågor och redovisar sitt arbete i sina hållbarhetsrapporter.

På fondområdet har gjorts arbete för att ge fondsparare möjlighet att lättare få en överblick över hur deras fonder beaktar hållbarhet  Nu finns även ett ökat intresse att se hur bankerna arbetar med dessa frågor också när det gäller kreditgivning till företag. Detta framkommer bl.a. i en rapport som publicerades av Finansinspektionen i november 2015.

Av rapporten framgår att Finansinspektionen anser att bankerna bör bli mer transparenta i sin kreditgivning till företag och att detta i första hand bör ske genom ett branschinitiativ.

Bankerna har ställt sig positiva till ett branschinitiativ och har tillsammans med Bankföreningen under 2016 utarbetat en bankgemensam modell – Hållbarhetsöversikt – kreditgivning till företag, för att beskriva hur hållbarhet beaktas i kreditgivningen. Varje bank kommer att redovisa sin bankspecifika information enligt denna modell och kommer att använda sig av information som redan är offentlig och som återfinns i hållbarhetsrapporter och webbsidor mm., men blir genom bransch­initiativet mer lättöverskådlig och lättare jämförbar.

Respektive banks Hållbarhetsöversikt – kreditgivning till företag kommer att publiceras så snart årsrapporterna är klara. Publicering är därför beräknad att ske under april 2017. Målgruppen för informationen är konsumenter/privatkunder.

 

Uppdaterad den 10 mars 2017