Svensk Bankmarknad

Svensk Bankmarknad

Banker och andra företag i den finansiella sektorn är av stor betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd. De är motorn i den svenska ekonomin och utgör en viktig del av samhällets grundläggande infrastruktur.
 • Visste du att...

  Den finansiella sektorn

  • 4,7 % av BNP

  • 1,9 % av sysselsättningen

  • 85 000 anställda varav 40 000 i bank.

  • 10,2 procent av bolagsskatten (9,1 miljader kronor)

Utan effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling och riskhantering skulle produktionen, sysselsättningen och välståndet i landet vara betydligt lägre.

Bankerna har många viktiga uppgifter men de mest centrala är att ta emot sparande och erbjuda lån, förmedla betalningar samt hantera olika typer av risker. I detta avsnitt ger vi en beskrivning av den svenska bankmarknaden.