Svensk Bankmarknad

Kreditmarknadsföretag

Bland kreditmarknadsbolagen är bostadsinstituten den största gruppen. Övriga kreditmarknadsföretag utgörs av finansbolag samt företags- och kommunfinan­sierande institut.

Finansbolag

Se också särskilt avsnitt om finansbolag

Företags- och kommunfinansierade företag

Företags- och kommunfinansierande företag inriktar sin verksamhet på vissa delar av näringslivet eller på utlåning till kommuner. De finansierar verksamheten genom att ge ut obligationer, certifikat och reverser.

Störst är statligt ägda Svensk Export­kredit (SEK), som är specialiserat på krediter till svenska exportföretag. Kommuninvest är en sammanslutning av ett antal kommuner och lämnar krediter till sina medlemmar. Tredje största företaget är Landshypo­tek, som lämnar bottenlån till jord- och skogs­brukare.

De 10 största kreditmarknadsföretagen (i gruppen övriga)

   Balansomslutning för de 10 största kreditmarknadsföretagen, 
   dec 2013 (mdr)

   Svensk Exportkredit     306
   Kommuninvest i Sverige     285
   Nordea Finans Sverige       49
   Handelsbanken Finans       47
   Swedbank Finans       36
   Volkswagen Finans       24
   Wasa Kredit       14
   Hoist Kredit       11
   Entercard Sverige       10
   Toyota Material Handling Europe Rental        7
   Summa 10 största    788

   Totalt övriga kreditmarknadsföretag

   870

Källa: Sveriges Riksbank

Uppdaterad i februari 2015.