Svensk Bankmarknad

Bankernas vinster

Bankföreningens sammanställning visar att de fyra stora bankerna år 2014 hade en avkastning på eget kapital som i genomsnitt var något lägre än för de övriga stora företagen på Stockholmsbörsen. För bankerna var vinsten i genomsnitt 12,4 procent. För de övriga stora företagen var den genomsnittliga vinsten 12,7 procent.

Jämförelsen omfattar de fyrtio största företagen på Stockholmsbörsen. Om dessa företag rangordnas efter vinstmåttet avkastning på eget kapital (RoE, Return on Equity) hamnar den mest lönsamma banken på fjortonde plats, se figur. I kronor räknat står bankerna för 34 procent av de stora börsbolagens vinst, men eftersom bankerna samtidigt har 35 procent av det egna kapitalet hamnar den genomsnittliga avkastningen i nivå med övriga företags avkastning.

Bankföreningen har även jämfört hur stor del av vinsten som delas ut. För bankerna är utdelningen i genomsnitt 67 procent av vinsten efter skatt. För de övriga företagen är utdelningsandelen högre, nämligen 79 procent.

Roe.jpg

Publicerad den 18 februari 2015.