Faktablad

De sju stegen

Broschyren De sju stegen visar godkända svenska id-handlingar och innehåller information om svenska id-handlingar, samt hur man kontrollerar kort för betalning från American Express, Diners Club, MasterCard och VISA. Den ger även vägledning om Riksbankens regler för infärgade sedlar.

De sju stegen produceras och distribueras av Kronan Säkerhet på uppdrag av Svenska Bankföreningen. Pris: 24 kr/st.