Faktablad

Bankgemensamma rutiner för byte av bank

För att underlätta för dig att byta bank har Bankföreningen, tillsammans med sina medlemsbanker, utarbetat gemensamma rutiner för bankbyte. Under förutsättning att du har lämnat komplett information till din nya bank ska bankbytet normalt inte ta längre tid än 3 - 5 vardagar.

Här kan du ladda ner våra olika checklistor över vad du som kund bör tänka på när du ska byta bank (pdf-format).