​Faktablad

 

Bankföreningens faktablad och broschyrer som berör olika delar inom banksektorn.

 

Att bli bankkund

Faktablad om vilken information banken behöver från dig när du vill bli kund i banken.
Faktablad på svenska

Faktabladet finns översatt till 20 språk, som finns att laddas ner 

 

Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering

 

Därför måste banken ställa frågor     

Information om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering.  
Faktablad på svenska  
Faktablad på engelska 

Faktabladet "Därför måste banken ställa frågor" finns även översatt till tolv språk. 

Faktabladen går ej att beställa men ladda gärna ner pdf: 
arabiskabosniskafinskakroatiskapersiska, polskaryska, spanskaserbiskasomaliskaturkiska och tyska

Tryckta broschyrer i E-65-format "Därför måste banken ställa frågor" på svenska och engelska finns att beställa hos Bankföreningen.  

 

Personer i politiskt utsatt ställning

Faktablad (svenska): Personer i politiskt utsatt ställning

Faktablad (engelska): Politically exposed persons   

Tryckta broschyrer i E-65-format "Personer i politiskt utsatt ställning" finns även att beställa hos Bankföreningen.  

Faktabladet finns även översatt till: arabiska, persiskasyriska, nordkurdiska, sorani/sydkurdiska,

 

Känn din kund

Bankföreningen har tillsammans med Finansbolagens Förening tagit fram broschyren Känn din kund, som vänder sig till återförsäljare som samarbetar med banker och finansbolag. I broschyren förklaras varför kunden behöver lämna uppgifter och vilka åtgärder som återförsäljaren behöver göra för identifiering av 1612_ AllmanOmBolån.pdfkunderna.

Den kan också att beställas hos Bankföreningen.
Ladda ner broschyren      

 

Bankgemensamma rutiner för byte av bank  

Checklista på vad du som kund bör tänka på när du ska byta bank.
Bankbyte - checklista    
Bankbyte - steg-för-steg  

 

Allmän information om bolån

Informationen har tagits fram gemensamt av de banker som är medlemmar i Bankföreningen för att ge konsumenter en allmän information om  bolåneprodukter.
Faktablad

 

Ränteskillnadsersättning

Information om beräkning av ränteskillnadsersättning.
Faktablad om ränteskillnadsersättning

Förteckning över bostadsobligationer
Förteckning (excel)

Har du problem med att öppna excelfilen? Högerklicka på filen och välj spara som - och spara den i din dator och öppna filen.

 

Bankärenden för annans räkning

Information om vilka regler som gäller när man utför bankärenden för annans räkning.
Broschyr: Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Faktablad: Barns tillgångar
                  Bankärenden för vuxen med god man
                  Bankkärenden för personer med förvaltare 
                  Bankfrågor vid dödsfall      

 

Belåningsgrader för värdepapper

Bankföreningen och Fondhandlareföreningen har tagit fram följande rekommendationer till bankerna och värdepappersbolagen att använda som en vägledning vid fastställandet av belåningsgrader för värdepapper.
Belåningsgrader för värdepapper (svenska)
Belåningsgrader för värdepapper (engelska)  

 

De sju stegen

Broschyren visar godkända svenska id-handlingar och innehåller information om svenska id-handlingar, samt hur man kontrollerar kort för betalning från American Express, Diners Club, MasterCard och VISA. Den ger även vägledning om Riksbankens regler för infärgade sedlar.

De sju stegen produceras och distibueras av KRONAN Säkerhet på uppdrag av Svenska Bankföreningen. Beställ broschyren direkt av KRONAN Säkerhet 
Pris: 24 kr/styck  

 

FATCA - amerikansk lag som omfattar skattskyldiga i USA

Faktablad om FATCA (svenska)
Faktablad om FATCA (engelska) 

 

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning

Rekommendationer för utformning av värderingsutlåtanden i samband med kreditgivning. 
Faktablad: Värdeutlåtande i samband med kreditgivning